Nyinflyttad

Hej och välkommen!

Välkommen som medlem i Brf Ritbesticket!

Bostadsrättsföreningen (Brf) Ritbesticket har sammanlagt 79 lägenheter, varav 5 hyreslägenheter och 2 affärslokaler. Tillsammans en totalyta på 2 674 kvm. Brf Ritbestickhet ligger på Tjustgatan 2 och 4, husen är byggda 1937. Föreningen bildades 2004 och köpte fastigheterna den 29 april 2005.

Bostadsrättsföreningens adress och kontaktuppgift

Brf Ritbesticket
Tjustgatan 2
118 27 STOCKHOLM

E-post: ritbesticket@hotmail.com
Hemsida: www.ritbesticket.nu

Vad innebär det att vara medlem i en bostadsrättsförening?

Som medlem i föreningen har du medansvar för föreningens egendom. Som namnet säger, har du köpt rätten att bo i bostaden men det är föreningen som äger fastigheterna och därmed lägenheterna. Tanken med en bostadsrättsförening är att alla som är medlemmar i den ska hjälpas åt att hålla fastigheten i gott skick och lägsta möjliga kostnad. Det är alla medlemmar tillsammans som utgör bostadsrättsföreningen. För att alla ska veta vad som gäller, finns det stadgar som är ganska snarlika för alla bostadsrättsföreningar samt ordningsregler som medlemmarna i den aktuella föreningen har tagit fram. Under vissa omständigheter kan man förlora sitt medlemskap och därmed rätten att bo, exempelvis om man bryter mot stadgar och ordningsregler eller om avgiften inte betalas i tid.

Inflyttning

Säg gärna till från vilket datum du vill ha ditt namn på dörren så ordnar vi det. Vi kan inte veta säkert när du flyttar in, det är inte alltid samma dag som tillträdesdagen. Det är också viktigt att du är medveten om att framkomligheten på Tjustgatan för stora flyttbilar är begränsad.

Sätt omgående lås på ditt vindsförråd. Föreningen får inte klippa upp lås på vindsförråd. Är du osäker vilket förråd som hör till din lägenhet, be säljaren att visa dig vilket som är ditt.

Säljaren ska lämna följande nycklar till dig:

  • Lägenhetsdörren
  • Källar- eller vindsförråd
  • Nyckel till tvättstugan
  • Nyckel till din bokningscylinder för att boka tvättid

Avgiften

Från vår ekonomiska förvaltare får du pappersfakturor för betalning av din avgift för Brf Ritbesticket. Det är också MBF som har de uppgifter du behöver för att ordna autogiro, se kontaktuppgifterna nedan:

Ekonomisk och administrativ förvaltning

MBF (Mälardalens Bostadsrättsförvaltning AB)

Källgatan 14
722 11 VÄSTERÅS
Telefon 021-40 33 00
Hemsida: www.mbf.se

Takterrass

Det finns en takterrass i varje uppgång som kan användas av de boende utan kostnad. Terrassen kan förbokas för användning efter 18.00 alla dagar. Skriv upp dig i almanackan som sitter vid terrassdörren. Skriv ditt lägenhetsnummer, ditt namn samt ditt mobilnummer när du bokar. Bokningar utan dessa uppgifter gäller inte.

Renovering

Om du planerar att renovera din lägenhet behöver du styrelsens godkännande. Se under stadgar och ordningsregler. Ansökningsblankett finns på Ritbesticket hemsida www.ritbesticket.nu under ”För medlemmar”, välj ”Blanketter”

Sophantering

Hushållssopor, dvs matrester och förpackningar som maten har legat i, slängs i soprummet som finns bredvid porten till Tjustgatan 2. Samma kod som porten, föjt av #. Föreningen kan tyvärr inte ta emot glas, tidningar/kartonger, grovsopor, el-avfall eller byggsopor. Dessa får inte ställas i soprummet. Glas och tidningar/kartonger kan lämnas i containers vid Västgötagatan 5 samt Vartoftagatan (bakom Åsö gymnasium). Övriga sopor behöver du forsla till återvinningsstation som finns runtom i Stockholm, se www.stockholm.se/avfall.

Anslagstavlor

Aktuell information finns anslagen i portarna, på föreningens hemsida www.ritbesticket.nu och föreningens facebooksida. På hemsidan finns mycket värdefull information om föreningen, bl a hittar du där ett stort antal blanketter som kan vara till nytta för dig.

Välkommen till Brf Ritbesticket!