Gör själv

Byte av huvudsäkring

När alla propparna är hela, eller det inte hjälper att återställa vippsäkringar, men ingen ström kommer, kolla huvudsäkringen!

Luckan till huvudsäkringen hittar du nedanför ditt proppskåp, oftast i hallen.

byta-propp-ritbesticket

Ibland kan den vara övermålad, så du kan behöva ta i efter att du lossat skruven som håller luckan.

Så här ser det ut när luckan är öppen. Proppen sitter oftast i den övre hållaren, även om den undre hållaren är tom ska du behandla den som om den hade ström (det har den sannolikt inte, men det är en bra regel).

byta-propp-ritbesticket

Tänk på att den säkring som du köper och byter till ska vara på 16A.

Om du inte har bytt säkring förr eller inte vet hur man gör så fråga någon kunnig.