För boende

Att bo i bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där alla som ”äger” en lägenhet är medlemmar. Samtidigt är man delägare av föreningens fastigheter, tillgångar och delansvarig för alla kostnader som uppstår. Medlemmarna delar solidariskt på föreningens driftkostnader och varje bostadsrätthavare ansvarar för drift och underhåll av sin lägenhet. En vanlig uppfattning är att man äger lägenheten när man har köpt den, men det är en missuppfattning. Man äger rätten att bo i lägenheten (nyttjanderätt), men föreningen äger lägenheterna. I ägandet av bostadsrätten ingår vissa förpliktelser bland annat att underhålla lägenheten.

Sopor
Sopor slängs i soprummet som finns bredvid 2:ans port. Grovsopor får under inga omständigheter ställas i soprummet.
För att det skall finnas möjlighet att slänga grovsopor beställer föreningen en container 1-2 gånger per år. Du kan alltid maila ritbesticket@hotmail.com, om många boende hör av sig kan vi beställa en container extra. Om du behöver slänga grovsopor innan dess får du åka till någon av stadens återvinningscentraler se Stockholm avfall för adress och öppettider.

Om du själv inte har vill vänta på att containern kommer eller vill ha ett annat alternativ till grovsopshämtning så finns det många olika företag som tar hand om erat avfall. t.ex Junkbuster eller Skräpakuten. Föreningen ansvarar inte på något sätt för dessa förslag utan skall enbart ses som förslag.

Miljöfarligt avfall skall alltid lämnas till en miljöstation, för att se vart man finner närmaste se Stockholm avfall. Om du ställer möber, färg-rester eller lampor och annat el-avfall i soprummet så kommer föreningen vara tvungen att beställa hämtning. Detta blir då en extra kostnad för alla boende, som måste tas av de avgifter alla betalar.

Tvättstugor
I vår förening finns två tvättstugor, det vill säga en i varje port port. Varje tvättstuga har två tvättmaskiner och en torktumlare samt torkskåp. Bokningssystemet består av bokningscylindrar och en tavla där man fäster sin bokningscylinder på rätt datum och tid. Förlorad bokningscylinder ersätts av den boende. Reglerna för att använda tvättstugorna sitter uppsatta i varje tvättstuga.

Cyklar
Varje trappuppgång har ett cykelrum. Det finns också en cykelparkering på baksidan av huset. Parkeringen har cykelpollare så att det går att låsa fast cykeln riktigt. För att undvika att andra än boende i huset använder cykelparkeringen så måste cykeln vara märkt med namn och lägenhetsnummer. Har duDe cyklar som inte är märkta kommer att forslas bort och slängas. Om du behöver en namnlapp att sätta på cykeln så är det bara att skicka ett mail till ritbesticket@hotmail.com med ditt namn och lägenhetsnummer.

Bredband
Per maj månad 2022 betalar föreningen för koaxialt bredband via Comhem. Mer information kan kan läsas på här.

Vindar
Alla lägenheter har ett vindsförråd eller ett källarförråd. Det är ditt ansvar att hålla vindsförrådet låst även om du inte använder det. Det har hänt att fel lås har hamnat på fel vindsförråd. Föreningen han inga befogenheter att bryta sig in i vindsförråd utom i vissa väldigt speciella fall. Gångarna är inte till förvaring eller skräp, detta är för det första på grund av brandrisken och utrymningssäkerhet. Men även för medlemmarnas trivsel, så tänk på att inte ställa något i gångarna!

Takterrasser
Takterrasserna går att boka på almanackor som sitter vid varje dörr ut på terrasserna. Terrasserna går att boka efter kl. 18 varje dag. På andra tider så är det först till kvar som gäller. Men, försök att dela om det går.

Lokalen för fest och övernattning
Det finns en lokal som du kan boka. Den ligger i källaren på Tjustgatan 4. Du kan boka lokalen. Skicka först ett mail till ritbesticket@hotmail.com och hör om det är ledigt de dagar som du är intresserad av.

Stadgar och ordningsregler
Ibland kan dessa ordningsregler tyckas petiga. Sunt förnuft borde räcka, men det är bra att ordningsreglerna finns nedskrivna. Så vi alla vet vad som gäller! Det viktigaste är att vi respekterar varandra. Även om du tycker att det är dina grannar som stör är det inte omöjligt att de tycker att det är du som stör dem. Här kommer en del av reglerna:

Se till att

  • Att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö.
  • Att när du använder lägenheten se till att bevara vad som i lagen kallas sundhet, ordning och skick inom fastigheten.
  • Att inte använda lägenheten eller föreningens övriga utrymmen för annat än avsedda ändamål.
  • Att bidra till att minimera föreningens kostnader och därmed din egna boendekostnad.
  • Att i övrigt medverka till att följa föreningens stadgar och andra föreskrifter.
  • Att visa hänsyn till grannarna genom att hålla en låg ljudnivå. Allmänt gäller att alla ljud skall vara dämpade efter kl. 22.00 och att inga störande ljud får förekomma efter 23.00. Det kan t.ex. gälla ljud från radio, stereo och TV-apparater, oväsen i lägenheten och trappuppgång, musicerande mm.