Bygga om och renovera

Vad som är föreningens ansvar framgår av stadgarna, kort sagt är allt som rör ytskikten i din lägenhet ditt ansvar som föreningsmedlem. Detaljerna om detta finns i föreningens stadgar.

Fixa själv, på eget ansvar!

 • Det drar och är kallt i lägenheten – har du tätat fönstren?
 • Om alla propparna är hela men ändå ingen ström, kolla huvudsäkringen.
 • Avloppslukt i badrummet? Testa att kitta om toaletten.
 • Dålig värme i handukstorken? Testa att lufta den.

Bygga om

*Notera: Styrelsen har hösten 2020 anlitat en byggnadskonstruktör för att få bättre insyn i vår fastighetens konstruktion och vilka ombyggnationer som kan tillåtas. Ansökningar om ombyggnationer kommer generellt inte godkännas förens detta arbete är klart *

Den mesta informationen framgår direkt på blanketten som du ska fylla i. Blanketten hittar du här.

Om man vill bygga om i sin lägenhet så är det tillåtet. Men det finns vissa saker att tänka på. Styrelsens tillstånd krävs i vissa fall innan ombyggnation kan påbörjas. Tillstånd från styrelsen behövs bl.a. i följande fall:

 • Ändring av planlösning, t ex rivning av vägg eller uppsättning av vägg
 • Renovera badrum
 • Ingrepp i bärande konstruktion
 • Markis på balkong
 • Förändring av ventilation
 • Förändring av VVS eller gasanslutning
 • Flytta element
 • Byte av ytterdörr

För att vi skall kunna bevilja en ansökan om ombyggnation så krävs det dels en ordentlig beskrivning, samt en skalenlig ritning där det tydligt framgår vad ni vill göra. Om inte dessa krav uppfylls så kan vi inte behandla ansökan. Tänk på att vissa av dessa ingrepp kräver att en auktoriserad byggnadskonstruktör godkänner ingreppet. Dessa kostnader hamnar på dig som medlem. För vissa ingrepp krävs att behörig hantverkare med godkänd ansvarsförsäkring utför arbetet. Detta är för både din och föreningens bästa. Du får själv ombesörja att eventuellt avfall ifrån ombyggnationen forslas bort. Byggavfall får inte förvaras i trapphus eller i soprum. Tänk på att byggavfall inte får ställas utanför porten. Annat än i därför avsedda säckar (typ ”BigBag”) Dessa får inte stå längre än 24 timmar. (Detta gäller vardag som helg).

Tänk på grannarna när ni bygger om! Glöm inte lappar om vattenavstängning för allas trivsel. Tänk på utföra arbeten som väsnas mellan 07.00 – 16.00 på vardagar. Behöver ni arbeta på helger så gäller tysta arbeten. Tänk även på att sätta upp lappar i porten innan arbeten påbörjas. Respektera grannarna när ombyggnad sker, inga arbeten får utföras i trapphuset. Det är erat ansvar att se till att trapphuset inte stökas ner.